Gemengen

D'Gemenge si wichteg Partner fir de Staat a spillen eng wesentlech Roll bei der Opnam vun DPIen (Demandeure fir internationale Schutz) a BPIen (Beneficiairë vun internationalem Schutz) an der Gesellschaft. An engem Gedanke vu Solidaritéit a gedeelter Responsabilitéit setze sech vill Gemengen aktiv fir d'Opnam vu Flüchtlingen an, andeems se Wunnengen zur Verfügung stellen.

De Nationale Büro fir Opnam (ONA) geréiert den Ament 57 Ënnerkonftsstrukturë fir DPIen, déi an 32 Gemengen verdeelt sinn (Stand: 30.06.2021).

 

Ënnerstëtzung fir d'Gemengen

Fir d'Gemenge bei hire Beméiunge fir d'Opnam an d’Integratioun vun den DPIen a BPIen z'ënnerstëtzen, huet d'Regierung eng Rei vu Moossnamen ergraff. Et geet ënner anerem dorëms, d'Gemenge finanziell an administrativ z'ënnerstëtzen. 

Fir weider Informatiounen iwwert verfügbar Hëllefen:

Guide "Tout savoir sur l’accueil de DPI/BPI dans ma commune" (PDF)

 

Praktesche Guide iwwert d’Opnam vun DPIen um lokalen Niveau

Mam Guide "Tout savoir sur l’accueil de demandeurs et de bénéficiaires de protection internationale dans ma commune" ("Alles wëssen iwwert d’Opnam vun DPIen a BPIen a menger Gemeng"), deen op dëser Säit am PDF-Format disponibel ass, huet den ONA e Katalog vun Äntwerten an Informatioune verfaasst, fir d'Gemenge bei hire Beméiunge fir d'Opnam an d’Integratioun z'ënnerstëtzen a fir hinnen e prakteschen Outil zur Verfügung ze stellen.

2016 eng éischte Kéier verfaasst an Ufank 2021 fir d'lescht aktualiséiert, proposéiert dëse Guide Äntwerten op Froen, déi bei der Opnam vun DPIen a BPIen um Territoire vun enger Gemeng am meeschte gestallt ginn. De Guide hält Informatiounen zu de finanziellen an administrativen Hëllefe bereet a verweist op déi jeeweils zoustänneg Autoritéiten. Ausserdeem fannt Dir am Guide Informatiounen zu Prozeduren, Rechter an Obligatiounen, souwéi zu de Responsabilitéiten, déi mam Encadrement vun den DPIen an de Gemenge verbonne sinn.

 

Kontakt fir Gemengeverwaltungen

Wann Dir als Gemeng Terrainen oder Gebaier fir Ënnerkonftsstrukturë fir DPIen ubidde kënnt oder wann Dir aner Informatioune braucht, kontaktéiert w.e.g. de Nationale Büro fir Opnam (ONA) per Telefon (247-75712) oder per E-Mail (communes@ona.etat.lu).

 

 

 

Aktualiséiert